HamCheck

Google

درباره

درباره سرویس همچک

 • شما حساب و کتابهایتان را دقیق ثبت می کنید ولی بازهم هنگام محاسبه با دیگران دچار مشکل می شوید؟
 • طرف حساب های شما نیز همین را می گویند؟
 • زمان زیادی برای رفع مغایرت با سایرین صرف می کنید؟
 • حتما می باید این رفع مغایرت حضوری و با کمی چشم پوشی انجام شود؟
 • دراین صورت دیگر مغایرتی در میان نیست، زیرا هر دو طرف حساب و کتاب خود را باهم ثبت کرده اند.
 • روزانه زمان کمی برای ثبت حساب و کتاب صرف می کنید.
 • نیازی به حضور دو طرف نیست، صورت حساب مشترک همان ثبت های روزانه شماست.
 • راه حل اول ثبت در یک برگه ی مشترک است ولی باز هم ارسال و دریافت نیاز دارد؟
 • می باید راهی وجود داشته باشد که بدون حضور در یک محل این ثبت انجام شود، اما کجا؟
 • سامانه hamcheck.ir به این منظور پیاده سازی شده است.
 • شما با عضویت در آن می توانید بده بستان خود با دیگران را در آن ثبت نمایید.
 • طرف حساب شما نیز می تواند با عضویت در آن، این بده بستان را تایید نماید.
 • درنتیجه صورت حسابی که از این سایت دریافت می نمایید به دلیل تایید دو طرف، مغایرت ندارد.
 • اما اگر اینترنت در دسترس نیود چه باید کرد؟
 • مشکل عدم دسترسی طرف حساب ها به اینترنت را چه باید کرد؟ و یا عدم آشنایی با اینترنت؟
 • در سامانه hamcheck.ir اگر به اینترنت دسترسی ندارید، می توانید تمامی کارهای خود را از طریق SMS انجام دهید
 • شما پرداخت یا دریافتتان را بصورت یک پیام به 30004730 ارسال می کنید.
 • سامانه HamCheck پیام شما را دریافت کرده و یک پیام برای طرف حساب شما می فرستد و ثبت حساب وکتاب را با ایشان چک می کند و درصورت تایید طرف حساب، این عملیات در سامانه ثبت می شود.
 • در نتیجه طرف حساب شما نیز در صورت عدم دسترسی به اینترنت می تواند به راحتی از سیستم استفاده نماید.
 • آیا دیگران حساب و کتاب های من را می بینند؟
 • طرف حساب من چطور؟
 • ایا می شود به این سایت اعتماد کرد؟
 • امنیت سامانه hamcheck.ir بسیار بالاست.
 • هر کاربر تنها می تواند حساب و کتابهای خودرا مشاهده نماید.
 • با استفاده از روشهای مختلف از اطلاعات شما محافظت می شود.
 • اگر کامپیوتر برای چاپ گردش کارهای خود نداشته باشم چه باید بکنم؟
 • ممکن است محلی برای بررسی بده بستان با طرف حساب انتخاب شود که در آنجا دسترسی به کامپیوتر و اینترنت امکان پذیرنباشد، راه حل چیست؟
 • به هر حال لازم است یک نسخه کاغذی در هنگام تسویه حساب وجود داشته باشد که هر دو طرف آن را امضا کنند. این نسخه کاغذی را چگونه باید تهیه کرد؟
 • این نیاز هم توسط SMS و هم توسط فکس برطرف شده است.
 • شما می توانید تراز کلی خود با سایرین را از طریق SMS دریافت نمایید.
 • همچنین می توانید چند گردش آخر خود با طرف حسابتان را از طریق SMS دریافت نمایید.
 • در صورتیکه یک دستگاه فکس در اطرافتان باشدکه شماره آن را بلد باشید، با ارسال یک SMS به سامانه همچک، همچک گردش خود و طرف حسابتان را برایتان فکس می کند.
 • نمی خواهید هزینه یک سیستم نرم افزاری را بپردازید؟
 • نمی خواهید درگیر پیشتیبانی از یک دستگاه کامپیوتر، یک نرم افزار و یک دستگاه چاپگر باشید؟
 • نمی خواهید زمانیکه بازار کار خوب نیست زیاد هزینه کنید؟
 • همچک تمامی خدمات خود را در صورت استفاده مستقیم از سایت رایگان در اختیار شما قرار می دهد.
 • درصورت عدم دسترسی به اینترنت شما فقط هزینه پیامهای ارسالی از سایت را می پردازید.
 • درصورت استفاده از فکس، شما فقط به تعداد صفحه های فکس دریافتی هزینه می پردازید.
 • هیچ هزینه ای برروی قبض های شما افزوده نمی شود.